top of page

Dataskydd

Introduktion

Vi ("vi", "oss", "vår(a)") tar sekretessen för användarnas ("användare" eller "du") information på vår webbplats och/eller mobilapp ("webbplatsen" respektive "mobilappen") på stort allvar och har åtagit oss att skydda den information som användarna lämnar till oss i samband med deras användning av vår webbplats och/eller mobilapp (tillsammans "digitala tillgångar"). Dessutom har vi åtagit oss att skydda och använda din information i enlighet med gällande lagstiftning.

Den här sekretesspolicyn förklarar vår praxis när det gäller insamling, användning och utlämnande av din information genom din användning av våra digitala tillgångar ("tjänsterna") när du får tillgång till tjänsterna via dina enheter.

Läs sekretesspolicyn noggrant och försäkra dig om att du förstår vår praxis när det gäller din information innan du använder våra tjänster. Om du har läst den här policyn, förstår den helt och hållet och inte samtycker till vår praxis måste du sluta använda våra digitala tillgångar och tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du villkoren i denna sekretesspolicy. Din fortsatta användning av tjänsterna innebär att du godkänner denna sekretesspolicy och eventuella ändringar av den.

I den här sekretesspolicyn får du veta följande:

Hur vi samlar in uppgifter

Vilka uppgifter vi samlar in

Varför vi samlar in dessa uppgifter

Vem vi delar uppgifterna med

Var uppgifterna lagras

Hur länge uppgifterna sparas

Hur vi skyddar uppgifterna

Hur vi behandlar minderåriga

Uppdateringar eller ändringar av sekretesspolicyn

Vilka uppgifter samlar vi in?

Kategori: Alltid

Nedan följer en översikt över de uppgifter som vi kan samla in:

 

Icke-identifierad och icke-identifierbar information som du lämnar under registreringsprocessen eller som samlas in genom din användning av våra tjänster ("icke-personuppgifter"). Icke-personlig information identifierar inte vem den samlades in från. Icke-personlig information som vi samlar in består främst av teknisk och aggregerad användningsinformation.

Individuellt identifierbar information, vilket är all information som kan användas för att identifiera dig eller som skulle kunna användas för att identifiera dig med rimliga ansträngningar ("personlig information"). Personligt identifierbar information som vi samlar in via våra tjänster kan innehålla information som begärs från tid till annan, t.ex. namn, e-postadresser, adresser, telefonnummer, IP-adresser med mera. När vi kombinerar personuppgifter med icke-personliga uppgifter kommer vi att behandla dem som personuppgifter så länge de kombineras.

Hur samlar vi in uppgifter?

Kategori: Alltid

Nedan följer de viktigaste metoderna som vi använder för att samla in uppgifter:

 

Vi samlar in uppgifter när du använder våra tjänster. När du besöker våra digitala tillgångar och använder våra tjänster kan vi samla in, registrera och lagra information om användning, sessioner och relaterad information.

Vi samlar in uppgifter som du själv lämnar till oss, till exempel när du kontaktar oss direkt via en kommunikationskanal (t.ex. ett e-postmeddelande med en kommentar eller feedback).

Vi kan samla in uppgifter från tredjepartskällor enligt beskrivningen nedan.

Vi samlar in uppgifter som du lämnar till oss när du loggar in på våra tjänster via en tredjepartsleverantör som Facebook eller Google.

Varför samlar vi in dessa uppgifter?

Kategori: Alltid

Vi kan använda dina uppgifter för följande ändamål:

 

För att tillhandahålla och driva våra tjänster;

för att utveckla, anpassa och förbättra våra tjänster;

för att svara på din feedback, dina frågor och förfrågningar och för att tillhandahålla hjälp;

för att analysera förfrågnings- och användningsmönster;

för andra interna, statistiska och forskningsmässiga ändamål;

för att förbättra vår datasäkerhet och våra möjligheter att förebygga bedrägerier;

för att utreda överträdelser och upprätthålla våra villkor och policyer och för att följa tillämplig lag, reglering eller myndighetsförfrågan;

för att ge dig uppdateringar, nyheter, reklammaterial och annan information om våra tjänster. När det gäller reklammejl kan du välja om du vill fortsätta att ta emot dem. Om inte klickar du på länken för avregistrering i dessa e-postmeddelanden.

Vem delar vi denna information med?

Kategori: Alltid

Vi kan komma att dela din information med våra tjänsteleverantörer för att kunna driva våra tjänster (t.ex. lagring av data via tredje parts webbhotell, teknisk support etc.).

 

Vi kan också avslöja din information under följande omständigheter: (i) för att utreda, upptäcka, förhindra eller vidta åtgärder avseende olaglig verksamhet eller annan oegentlighet; (ii) för att fastställa eller utöva våra försvarsrättigheter; (iii) för att skydda våra rättigheter, egendom eller personlig säkerhet och våra användares eller allmänhetens säkerhet; (iv) i händelse av en förändring av kontrollen över oss eller något av våra dotterbolag (genom fusion, förvärv eller köp av (i stort sett) alla tillgångar, m.fl. (v) för att samla in, underhålla och/eller hantera din information genom auktoriserade tredjepartsleverantörer (t.ex. molntjänstleverantörer) när det är lämpligt för affärsändamål; (vi) för att samarbeta med tredjepartsleverantörer för att förbättra din användarupplevelse. För att undvika tvivel kan vi överföra eller avslöja icke-personligt identifierbar information till tredje part eller på annat sätt använda den efter eget gottfinnande.

Kategori: Användaren har en blogg eller ett forum

Observera att våra tjänster möjliggör social interaktion (t.ex. genom att publicera innehåll, information och kommentarer offentligt och chatta med andra användare). Observera att allt innehåll eller alla uppgifter som du lämnar på dessa områden kan läsas, samlas in och användas av andra. Vi avråder från att publicera eller dela information som du inte vill offentliggöra. Om du laddar upp innehåll till våra digitala tillgångar eller på annat sätt gör det tillgängligt som en del av din användning av en tjänst gör du det på egen risk. Vi kan inte kontrollera vad andra användare eller allmänheten som har tillgång till dina uppgifter eller ditt innehåll gör. Du bekräftar och godkänner härmed att kopior av dina uppgifter kan fortsätta att vara tillgängliga även efter det att de har raderats från cachade och arkiverade sidor eller efter det att en tredje part har gjort en kopia/lagrat ditt innehåll.

Cookies och liknande teknik

När du besöker eller får tillgång till våra tjänster tillåter vi tredje parter att använda webbfyrar, cookies, pixeltaggar, skript och annan teknik och analystjänster ("spårningsteknik"). Dessa spårningstekniker kan tillåta tredje part att automatiskt samla in din information för att förbättra navigationsupplevelsen på våra digitala tillgångar, optimera deras prestanda och ge en anpassad användarupplevelse, samt för säkerhets- och bedrägeribekämpningsändamål.

 

Läs vår cookiepolicy om du vill veta mer.

Kategori: Användaren är INTE associerad med någon reklamtjänst.

Vi delar inte din e-postadress eller annan personlig information med annonsörer eller annonsnätverk utan ditt samtycke.

Kategori: Användaren är ansluten till en reklamtjänst, Campaign Manager eller Facebook Ads.

Vi kan tillhandahålla annonser via våra tjänster och våra digitala tillgångar (inklusive webbplatser och applikationer som använder våra tjänster) som också kan vara skräddarsydda för dig, t.ex. annonser baserade på din senaste webbplats, enhet eller webbläsares surfbeteende.

 

För att visa dessa annonser för dig kan vi använda cookies och/eller JavaScript och/eller webbfyrar (inklusive genomskinliga GIF:er) och/eller HTML5 Local Storage och/eller annan teknik. Vi kan också använda tredje parter, t.ex. nätverksannonsörer (dvs. tredje parter som visar annonser baserat på dina besök på webbplatsen), för att visa riktade annonser. Tredjepartsleverantörer av annonsnätverk, annonsörer, sponsorer och/eller tjänster för mätning av webbtrafik kan också använda cookies och/eller JavaScript och/eller webbfyrar (inklusive genomskinliga GIF:er) och/eller Flash-cookies och/eller annan teknik för att mäta effektiviteten av deras annonser och anpassa annonsinnehållet för dig. Dessa tredjepartscookies och annan teknik regleras av den tredjepartsleverantörens specifika sekretesspolicy och inte av denna.

Var lagrar vi uppgifterna?

Kategori: Alltid

Icke-personliga uppgifter

 

Observera att våra företag och våra betrodda partners och tjänsteleverantörer finns runt om i världen. För de ändamål som förklaras i denna sekretesspolicy lagrar och behandlar vi alla icke-personliga uppgifter som vi samlar in i olika jurisdiktioner.

Kategori: Personuppgifter som samlats in av användaren

Personuppgifter

Personuppgifter kan komma att underhållas, behandlas och lagras i USA, Irland, Sydkorea, Taiwan, Israel och i den utsträckning som krävs för att våra tjänster ska kunna tillhandahållas på rätt sätt och/eller enligt lag (vilket förklaras närmare nedan) i andra jurisdiktioner.

Hur länge kommer uppgifterna att sparas?

Kategori: Alltid

Observera att vi behåller de uppgifter vi samlar in så länge som det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster, för att uppfylla våra juridiska och avtalsmässiga skyldigheter gentemot dig, för att lösa tvister och för att upprätthålla våra avtal.

Vi kan korrigera, ändra eller radera felaktiga eller ofullständiga uppgifter när som helst efter eget gottfinnande.

Hur skyddar vi uppgifterna?

Kategori: Alltid

Värdtjänsten för våra digitala tillgångar ger oss en onlineplattform genom vilken vi kan erbjuda våra tjänster till dig. Dina uppgifter kan lagras via vår hostingleverantörs datalagring, databaser och allmänna applikationer. De lagrar dina data på säkra servrar bakom en brandvägg och ger säker HTTPS-åtkomst till de flesta delar av deras tjänster.

Kategori: Användaraccepterade betalningar/eCom

Alla betalningsalternativ som erbjuds av oss och vår värdleverantör för våra digitala tillgångar följer PCI Security Standards Councils PCI-DSS-regler (Credit Card Industry Data Security Standard). Detta är ett samarbete mellan varumärken som Visa, MasterCard, American Express och Discover. PCI-DSS-kraven bidrar till att säkerställa en säker hantering av kreditkortsdata (inklusive fysiska, elektroniska och procedurmässiga åtgärder) i vår butik och hos våra tjänsteleverantörer.

Kategori: Alltid

Trots de åtgärder och ansträngningar som vi och vår hostingleverantör vidtar kan vi inte garantera absolut skydd och säkerhet för de uppgifter som du laddar upp, lägger upp eller på annat sätt delar med oss eller andra.

Av denna anledning ber vi dig att skapa starka lösenord och, när det är möjligt, att inte ge oss eller andra konfidentiell information som du tror skulle kunna orsaka dig betydande eller bestående skada om den avslöjades. Eftersom e-post och snabbmeddelanden inte anses vara säkra kommunikationsformer ber vi dig dessutom att inte dela konfidentiell information via någon av dessa kommunikationskanaler.

Hur behandlar vi minderåriga?

Kategori: Användaren samlar INTE in information från minderåriga.

Tjänsterna är inte avsedda för användare som är under myndighetsåldern. Vi samlar inte medvetet in uppgifter från barn. Om du inte har uppnått myndighetsåldern bör du inte ladda ner eller använda tjänsterna eller lämna någon information till oss.

 

Vi förbehåller oss rätten att när som helst begära åldersbevis så att vi kan kontrollera om minderåriga använder våra tjänster. Om vi får kännedom om att en minderårig använder våra tjänster kan vi förbjuda sådana användare från att få tillgång till våra tjänster och blockera dem, och vi kan radera all information som vi har om en sådan användare. Om du har anledning att tro att en minderårig har lämnat ut information till oss, vänligen kontakta oss på det sätt som beskrivs nedan.

Kategori: Användaren samlar in uppgifter från minderåriga

Barn kan använda våra tjänster. Om de vill få tillgång till vissa funktioner kan de dock bli tvungna att lämna viss information. Insamlingen av vissa uppgifter (inklusive uppgifter som samlas in via cookies, web beacons och annan liknande teknik) kan vara automatisk. Om vi medvetet samlar in, använder eller avslöjar information som samlats in från ett barn kommer vi att informera om detta och inhämta föräldrarnas samtycke i enlighet med tillämplig lag. Vi villkorar inte ett barns deltagande i en onlineaktivitet med att barnet lämnar mer kontaktinformation än vad som är rimligt nödvändigt för att delta i aktiviteten. Vi kommer endast att använda den information vi samlar in i samband med de tjänster som barnet har begärt.

 

Vi kan också använda föräldrarnas kontaktuppgifter för att kommunicera om barnets aktiviteter i tjänsterna. Föräldrar kan granska uppgifter som vi har samlat in från deras barn, förbjuda oss att samla in fler uppgifter från deras barn och begära att uppgifter som vi har samlat in raderas från våra register.

 

Kontakta oss för att se, uppdatera eller radera ditt barns information. För att skydda ditt barn kan vi komma att be dig att lämna bevis på din identitet. Vi kan neka dig tillgång till uppgifter om vi anser att din identitet är tvivelaktig. Observera att vissa uppgifter inte kan raderas på grund av andra rättsliga skyldigheter.

Kategori: Alltid

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för de ändamål som anges i sekretesspolicyn och endast om vi är övertygade om att:

 

Användningen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal (till exempel för att tillhandahålla dig tjänsterna själva eller kundvård eller teknisk support);

användningen av dina personuppgifter är nödvändig för att uppfylla relevanta rättsliga eller regleringsmässiga skyldigheter, eller

Användningen av dina personuppgifter är nödvändig för att stödja våra legitima affärsintressen (förutsatt att detta alltid sker på ett sätt som är proportionerligt och respekterar dina dataskyddsrättigheter).

Som EU-medborgare kan du:

 

begära bekräftelse på om personuppgifter om dig behandlas eller inte och begära tillgång till dina lagrade personuppgifter och viss ytterligare information;

begära att få personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format

begära rättelse av dina personuppgifter som vi har lagrat;

begära att dina personuppgifter raderas

invända mot vår behandling av dina personuppgifter;

begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, eller

lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Observera dock att dessa rättigheter inte är obegränsade och att de kan vara föremål för våra egna legitima intressen och lagstadgade krav. Om du har några allmänna frågor om de personuppgifter som vi samlar in och hur vi använder dem, vänligen kontakta oss på det sätt som anges nedan.

I samband med tillhandahållandet av tjänsterna kan vi komma att överföra uppgifter över gränserna till dotterbolag eller andra tredje parter och från ditt land/din jurisdiktion till andra länder/jurisdiktioner runt om i världen. Genom att använda tjänsterna samtycker du till att dina uppgifter överförs utanför EES.

 

Om du befinner dig inom EES kommer dina personuppgifter endast att överföras till platser utanför EES om vi är övertygade om att det finns en adekvat eller jämförbar skyddsnivå för personuppgifter. Vi kommer att vidta lämpliga åtgärder för att se till att vi har lämpliga avtalsarrangemang med våra tredje parter för att se till att lämpliga skyddsåtgärder finns på plats så att risken för olaglig användning, ändring, radering, förlust eller stöld av dina personuppgifter minimeras och att dessa tredje parter alltid agerar i enlighet med tillämpliga lagar.

Rättigheter enligt Kaliforniens konsumentskyddslag

 

Om du använder tjänsterna som bosatt i Kalifornien kan du enligt California Consumer Privacy Act ("CCPA") ha rätt att begära tillgång till och radering av din information.

 

För att utöva din rätt att få tillgång till och radera din information, se nedan hur du kontaktar oss.

Kategori: Webbplatsen säljer inte användarnas uppgifter.

Vi säljer inte användarnas personligt identifierbara information i enlighet med CCPA:s syfte och ändamål.

Kategori: Webbplatser med en blogg eller ett forum

Användare av tjänsterna som är bosatta i Kalifornien och under 18 år kan begära och få sitt publicerade innehåll borttaget genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på den adress som anges i avsnittet "Kontakta oss" nedan. Alla dessa ansökningar måste vara märkta med "California Removal Request" (begäran om avlägsnande från Kalifornien). Alla förfrågningar måste innehålla en beskrivning av det innehåll som du vill få bort och tillräcklig information för att hjälpa oss att hitta materialet. Vi kommer inte att acceptera meddelanden som inte är märkta eller korrekt skickade, och vi kanske inte kan svara om du inte lämnar tillräcklig information. Observera att din begäran inte garanterar att materialet kommer att raderas helt och hållet. Till exempel kan material som du lägger upp publiceras på nytt eller läggas upp på nytt av andra användare eller tredje parter.

Uppdateringar eller ändringar av sekretesspolicyn

Kategori: Alltid

Vi kan komma att revidera denna sekretesspolicy från tid till annan efter eget gottfinnande, men den version som publiceras på webbplatsen kommer alltid att vara aktuell (se uttalandet "Aktuell"). Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska denna sekretesspolicy för att se om den har ändrats. Vid väsentliga ändringar kommer vi att publicera ett meddelande om detta på vår webbplats. Din fortsatta användning av tjänsterna efter att vi har publicerat ett meddelande om ändringar på vår webbplats utgör din bekräftelse och ditt godkännande av ändringarna i sekretesspolicyn och ditt samtycke till att vara bunden av villkoren i dessa ändringar.

Kontakta

Kategori: Alltid

Om du har några allmänna frågor om tjänsterna eller den information vi samlar in om dig och hur vi använder den, vänligen kontakta oss på:

 

Namn:

Adress:

E-postadress:

ANSVARSFÖRKLARING

Informationen i detta dokument ersätter inte juridisk rådgivning och du bör inte förlita dig enbart på den. Specifika krav avseende juridiska villkor och policyer kan variera från stat till stat och/eller jurisdiktion till jurisdiktion. Som framgår av våra Användarvillkor är det ditt ansvar att se till att dina tjänster är tillåtna enligt den lag som gäller för dig och att du följer den.

För att säkerställa att du uppfyller dina juridiska skyldigheter rekommenderar vi starkt att du söker professionell rådgivning för att bättre förstå vilka krav som gäller för just dig.

bottom of page